Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 23:38 PM (GMT+7)
Tổng thống Pháp: Không kích Syria là để bảo vệ danh dự

Tổng thống Pháp: Không kích Syria là để bảo vệ danh dự

Macron thừa nhận đòn tấn công Syria không có nhiều tác dụng, ngoài việc phá hủy tiềm lực vũ khí hóa học nhưng bảo vệ được danh dự...