Vì sao Nam Định cấm xe khách hoạt động trên địa bàn các xã?

Vì sao Nam Định cấm xe khách hoạt động trên địa bàn các xã?

Liên quan tới việc UBND huyện Giao Thuỷ, Nam Định ban hành lệnh cấm xe khách hoạt động trên địa bàn các xã đang gây ra nhiều tranh...