Xuất khẩu cá da trơn: Đặt mục tiêu 3 tỷ USD vào năm 2020

Xuất khẩu cá da trơn: Đặt mục tiêu 3 tỷ USD vào năm 2020

Bộ NNPTNT vừa phê duyệt Đề án khung sản phẩm quốc gia “Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá...