Phải ký cam kết khi tổ chức leo núi Fansipan

Phải ký cam kết khi tổ chức leo núi Fansipan

Tỉnh Lào Cai yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý khách du lịch khi đưa đến tham quan, leo núi trong Vườn quốc gia Hoàng Liên.