Bí thư Hà Nội giải thích lý do nắn cong đường Trường Chinh

Bí thư Hà Nội giải thích lý do nắn cong đường Trường Chinh

"Giai đoạn đầu tuyến đường Trường Chinh cũng được triển khai thẳng. Nhưng sau có đề nghị của Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân mở...