Nhân 20.10, nói chuyện đàn ông thời "khoa học viễn tưởng"

Nhân 20.10, nói chuyện đàn ông thời "khoa học viễn tưởng"1

Phụ nữ sinh ra để kêu ca phàn nàn và đàn ông muốn tồn tại chỉ còn cách giả đui giả điếc. Các quý ông cho rằng để làm hài lòng các...