Cô con gái là báu vật tinh thần duy nhất của NS Duy Thanh

Cô con gái là báu vật tinh thần duy nhất của NS Duy Thanh

Trải qua hai đời vợ nhưng nghệ sĩ Duy Thanh chỉ có người con gái duy nhất ở bên lúc cuối đời.