Nghệ sĩ Kim Xuân kể chuyện người dân thương tiếc nghệ sĩ Anh Vũ

Nghệ sĩ Kim Xuân kể chuyện người dân thương tiếc nghệ sĩ Anh Vũ

Bên cạnh việc bày tỏ bức xúc trước hành động của những người thiếu ý thức tại tang lễ Anh Vũ, nghệ sĩ Kim Xuân kể câu chuyện ấm áp...