Nỗi lòng đau xót của cha mẹ cầu thủ bán độ Long Giang

Nỗi lòng đau xót của cha mẹ cầu thủ bán độ Long Giang

“Nếu Long Giang hư hỏng, chúng tôi đã từ bỏ. Đằng này, Giang là đứa con ngoan hiền. Không kể hết được nỗi đau khổ của người làm...