Ngọc Anh "hét" cát xê 10.000 USD với Phú Quang, sao hạng A thế nào?

Ngọc Anh "hét" cát xê 10.000 USD với Phú Quang, sao hạng A thế nào?

Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương ở mức thấp hơn một chút 80-120 triệu đồng/show lớn.