HPL-S7: Lễ hội bóng đá phủi giữa lòng Thủ đô Hà Nội

HPL-S7: Lễ hội bóng đá phủi giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Bóng đá phủi giờ đã trở thành một nét văn hoá và đặc sản vào mỗi dịp cuối tuần trên khắp các sân bóng cỏ nhân tạo thuộc địa bàn...