Siêu tiền đạo Tuấn “Bệu”: Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi hàng thủ

Siêu tiền đạo Tuấn “Bệu”: Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi hàng thủ

BLV Hải “Bạc” nhận xét: Tuấn "Bệu" rõ ràng là sự khác biệt của EOC. Có cậu ấy, mọi bài toán ghi bàn được giải một cách dễ dàng hơn....