Hữu danh vô thực, Nguyễn Thị Thành sao lại làm giám đốc quốc gia?

Hữu danh vô thực, Nguyễn Thị Thành sao lại làm giám đốc quốc gia?

"Câu chuyện" Nguyễn Thị Thành đảm nhận vai trò "giám đốc quốc gia" cuộc thi Mister Grand International 2017 làm cho nhiều người "ngã...