GS Ngô Bảo Châu và dấu ấn tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế

GS Ngô Bảo Châu và dấu ấn tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế

Ngô Bảo Châu - cái tên đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam và những người yêu toán trên thế giới. GS Ngô Bảo Châu...