Người Trung Quốc "mua" đất: Đề nghị sớm sửa luật để ngăn chặn

Người Trung Quốc "mua" đất: Đề nghị sớm sửa luật để ngăn chặn1

Trong các kỳ trước, Dân Việt đã chỉ ra hàng loạt hành vi của người Trung Quốc góp vốn mua đất lập doanh nghiệp, núp bóng khách du...