Người vợ bị chồng xích cổ: “Anh ấy quá yêu tôi nên mới ghen”

Người vợ bị chồng xích cổ: “Anh ấy quá yêu tôi nên mới ghen”

Bị chồng xích cổ nhốt trong nhà nhưng khi công an vào cuộc người vợ lại xin không xử lý chồng để giữ hạnh phúc gia đình.