Ban Bí thư xử lý tin đồn về ông Bá Thanh thế nào?

Ban Bí thư xử lý tin đồn về ông Bá Thanh thế nào?

Theo tiết lộ của ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, khi ông Nguyễn Bá Thanh còn đương chức là Bí thư...