Thủ tướng: Đại tướng Lê Đức Anh là vị tướng trận mạc, có tầm nhìn chiến lược

Thủ tướng: Đại tướng Lê Đức Anh là vị tướng trận mạc, có tầm nhìn chiến lược1

Tại Lễ truy điệu Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc Điếu văn.