Sau giải trình "thi chui", Nguyễn Thị Thành sẽ bị phạt bao nhiêu?

Sau giải trình "thi chui", Nguyễn Thị Thành sẽ bị phạt bao nhiêu?

Chiều qua, 18.4, người đẹp Nguyễn Thị Thành đã có mặt tại Sở VHTT TP HCM để giải trình về việc "thi chui" theo công văn triệu tập.