Người dân Đông Mỹ đội nắng đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Người dân Đông Mỹ đội nắng đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sau lễ truy điệu, di hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa về quê nhà ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì để an táng.