"Chết cười" vì clip Phan Quân nói không cắt nước nhà Thế "chột"

"Chết cười" vì clip Phan Quân nói không cắt nước nhà Thế "chột"

Ông trùm Phan Quân đã "ba mặt một lời" khẳng định với Thế chột rằng: “Phan Thị không bao giờ thèm cắt nước” gây xôn xao.