Dù là nguồn gì, kiểm lâm xây nhà gỗ tiền tỉ cũng là phản cảm!

Dù là nguồn gì, kiểm lâm xây nhà gỗ tiền tỉ cũng là phản cảm!7

Gỗ nào thì cũng đốn hạ từ cây rừng. Gỗ càng quý, càng đẹp, càng to thì cây rừng càng lớn, càng nhiều năm tuổi.