Di dời nhà máy khỏi nội đô: "Miếng bánh lợi ích" kéo lùi chủ trương

Di dời nhà máy khỏi nội đô: "Miếng bánh lợi ích" kéo lùi chủ trương

Các chuyên gia, luật sư đều khẳng định chủ trương di dời các nhà máy, cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô là đúng đắn của...