Cây thánh giá Nhà thờ Đức Bà không bị cháy và những "phép lạ" sau thảm họa

Cây thánh giá Nhà thờ Đức Bà không bị cháy và những "phép lạ" sau thảm họa

Trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà ở Paris, một điều kỳ lạ xảy ra khi cây thánh giá vẫn đứng vững giữa đống tro tàn trong thánh đường....