Thông tin mới nhất về xét tặng giải thưởng HCM cho nữ sĩ Xuân Quỳnh

Thông tin mới nhất về xét tặng giải thưởng HCM cho nữ sĩ Xuân Quỳnh

Thông tin mới nhất trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính Phủ của Bộ VHTTDL ngày 24.2.2017, về công tác xét tặng Giải thưởng Hồ...