Vì sao lê Trung Quốc để 5 tháng không hỏng: Viện trưởng cũng “bó tay“!

Vì sao lê Trung Quốc để 5 tháng không hỏng: Viện trưởng cũng “bó tay“!2

Viện trưởng Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia cho biết, ông cũng tự mua một quả lê Trung Quốc để tại phòng làm việc tại...