Thứ Tư, ngày 20/09/2017 21:58 PM (GMT+7)
Thông tin mới vụ nhập viện sau khi nâng ngực ở Hà Nội

Thông tin mới vụ nhập viện sau khi nâng ngực ở Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội đề nghị bệnh nhân nâng ngực phối hợp với Bệnh viện TMV Kim Cương để Sở có cơ sở đưa ra kết luận.