Sách của cố GS Trần Quốc Vượng cũng bị “luộc“ trắng trợn

Sách của cố GS Trần Quốc Vượng cũng bị “luộc“ trắng trợn1

Thêm một cuốn sách bị phát hiện biên tập cẩu thả, nhiều sai sót và không tôn trọng tác quyền. Đó là cuốn Văn hóa Việt Nam của cố...