Bán mận non online, cô sinh viên lãi "ngon" 10 triệu đồng/ngày

Bán mận non online, cô sinh viên lãi "ngon" 10 triệu đồng/ngày

Nhập hàng với giá 50.000 đồng/kg và rao bán lẻ trên mạng với giá từ 70.000 - 75.000 đồng/kg, có sinh viên kiếm bẫm cả chục triệu...