“Festival Nho & Vang Quốc Tế Ninh Thuận 2014” - Sản phẩm du lịch quyến rũ

“Festival Nho & Vang Quốc Tế Ninh Thuận 2014” - Sản phẩm du lịch quyến rũ1

Chất liệu và cảm hứng văn nghệ dân gian mang đặc trưng văn hóa Biển Ninh Thuận - Nam Trung Bộ sẽ được khai thác triệt để, tạo nên...