Thứ Sáu, ngày 19/01/2018 16:44 PM (GMT+7)
Năm Cam “hội ngộ” bà trùm giang hồ đất Cảng

Năm Cam “hội ngộ” bà trùm giang hồ đất Cảng

Giang hồ Hải Phòng đồng loạt Nam tiến đặt nền móng “đón” bà trùm giang hồ đất Cảng - Dung Hà “lập nghiệp”. Cuộc “hội ngộ” với bà...