Các kiểu thể loại mô hình rồng trang trí làm dân mạng sôi sục

Các kiểu thể loại mô hình rồng trang trí làm dân mạng sôi sục

Liên tục những ngày qua, cư dân mạng và người dân sôi sục với các trang trí hình rồng ở nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Quảng...