Nông sản “độc”, lạ trúng đậm nhờ Tết

Nông sản “độc”, lạ trúng đậm nhờ Tết1

Một con gà có giá 2-4 triệu đồng, một cây ngũ quả có giá 7-10 triệu đồng, một chậu su hào cảnh có giá đến cả triệu đồng, một vườn...