Thứ Sáu, ngày 23/02/2018 10:19 AM (GMT+7)
Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ

Thế hệ bản lề là những người trẻ năng động, có tư duy nhạy bén, thuộc thế hệ 8X-9X.