Tục lạ ở Libya: Đàn ông che mạng kín mít, hở mỗi đôi mắt

Tục lạ ở Libya: Đàn ông che mạng kín mít, hở mỗi đôi mắt

Từ trước tới nay hầu như chỉ có phụ nữ phải che mạng kín đáo để người ngoài không nhìn thấy. Nhưng riêng ở vùng Tualaji của Libya,...