Báo cáo Thủ tướng về vụ nổ kho đạn 50 tấn ở Gia Lai

Báo cáo Thủ tướng về vụ nổ kho đạn 50 tấn ở Gia Lai1

Ngày 11.1, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai cho biết, kho đạn Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) phát nổ tối...