Không đăng kiểm cho xe khách lắp thêm các thiết bị điện tử

Không đăng kiểm cho xe khách lắp thêm các thiết bị điện tử

Bộ Giao thông chỉ đạo Cục Đăng kiểm không kiểm định cho xe khách giường nằm lắp đặt thêm các thiết bị điện tử không theo quy định,...