"Mưa" huy chương, "loạn" danh hiệu

"Mưa" huy chương, "loạn" danh hiệu

Nói đến những tấm huy chương vàng, bạc có vẻ như quá cao xa bởi vì thiếu nó mà nhiều người từng tủi phận. Thế nhưng, có chứng kiến...