Bài cuối: Cần 2 cuộc “cách  mạng” chống tình trạng nông dân bỏ ruộng

Bài cuối: Cần 2 cuộc “cách mạng” chống tình trạng nông dân bỏ ruộng

Tổ chức lại sản xuất và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được ông Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT coi là hai...