Từ "hiệp sĩ công nghệ thông tin" thành anh nông dân "buôn" rau

Từ "hiệp sĩ công nghệ thông tin" thành anh nông dân "buôn" rau

Nguyễn Trần Huy Phong là "hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2004" của tạp chí eChip. Bây giờ, anh là ông chủ của trang web...