Chủ Nhật, ngày 22/10/2017 15:28 PM (GMT+7)
Tự hào Nông dân Việt Nam: Dấu ấn vì nông dân, phục vụ nông dân

Tự hào Nông dân Việt Nam: Dấu ấn vì nông dân, phục vụ nông dân

L.T.S: Chuỗi 10 hoạt động của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới” đã kết thúc ngày 15.10. Xung quanh các hoạt...