Thứ Ba, ngày 21/11/2017 09:59 AM (GMT+7)
Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc: Kim ngạch giảm, nợ tăng

Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc: Kim ngạch giảm, nợ tăng

Các đối tác Trung Quốc (TQ) đang nợ khá nhiều tiền hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu (XK) nông sản của Việt Nam, trong đó có...