Nữ tài xế Mercedes tông loạt xe máy ở Hà Nội khai 'nóng'

Nữ tài xế Mercedes tông loạt xe máy ở Hà Nội khai 'nóng'4

Nữ tài xế Nguyễn Thị Thanh Hà người điều khiến ô tô gây tai nạn liên hoàn khai nhận do đạp nhầm chân ga.