Sốc: 25 VĐV sử dụng chất kích thích tại Olympic 2016

Sốc: 25 VĐV sử dụng chất kích thích tại Olympic 20163

Tổ chức chống doping thế giới (WADA) đã lên chính thức thừa nhận tính xác thực của tài liệu mà nhóm hacker Fancy Bears công bố....