Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Vụ nước mắm, đơn gửi lên ầm ầm, rất khổ"

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Vụ nước mắm, đơn gửi lên ầm ầm, rất khổ"1

“Dự thảo về tiêu chuẩn nước mắm đưa ra lại lấy tiêu chuẩn nước mắm công nghiệp áp cả cho nước mắm truyền thống, các hộ sản xuất,...