Thứ Bảy, ngày 21/04/2018 01:49 AM (GMT+7)
Thành ủy TPHCM vẫn đang xem xét đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Thành ủy TPHCM vẫn đang xem xét đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải1

Trong thời gian chờ Thành ủy TP.HCM xem xét đơn từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục làm việc bình thường ở UBND quận 1.