Tiểu sử, quá trình công tác của tân Bí thư Cao Bằng Lại Xuân Môn

Tiểu sử, quá trình công tác của tân Bí thư Cao Bằng Lại Xuân Môn

"Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu, học tập, học hỏi, lắng nghe, cầu thị và không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu để cùng với tập thể Ban...