Dấu ấn 3 “nói không” khi ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng GĐ-ĐT

Dấu ấn 3 “nói không” khi ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng GĐ-ĐT1

Từ năm 2006-2010, với tư cách là “Tổng tư lệnh” ngành giáo dục, ông Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhiều dấu ấn, đặc biệt là 3 phong...