Có hay không việc cán bộ bao che cho tội phạm phá rừng ở Bình Định?

Có hay không việc cán bộ bao che cho tội phạm phá rừng ở Bình Định?

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ có hay không việc móc ngoặc, bao che cho tội phạm của cơ...