Quảng Nam: Cử tri đề nghị xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

Quảng Nam: Cử tri đề nghị xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

Cử tri huyện Tiên Phước, Quảng Nam đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh.