Nhìn người Nhật tổ chức lễ hội mà thèm

Nhìn người Nhật tổ chức lễ hội mà thèm

Năm nào cũng thế, sau Tết, khi lễ hội diễn ra là lại tái diễn những cảnh lộn xộn mất an toàn với các màn “cướp lộc”, “tranh ấn”...